Verantwoording begint al bij het verbouwen en handelen.

Het katoen dat gebruikt wordt in de GREIFF collecties CUISINE EXQUISIT en CUISINE PREMIUM is voor 100 % Fairtrade gecertificeerd. Dit Fairtrade-katoen is afkomstig van kleinschalige boerenbedrijven die aan de eisen van Fairtrade op gebied van ecologie, economie en maatschappij voldoen. Door Fairtrade wordt het leven van katoenverbouwers
en hun families blijvend verbeterd. De eerlijke handel geeft boeren en boerinnen de garantie dat zij hun katoen altijd tegen een vaste minimumprijs kunnen verkopen
en hiermee hun productiekosten doorlopend gedekt zijn. De boeren ontvangen tevens een Fairtradepremie, die zij investeren kunnen in gemeenschapsprojecten, zoals bijvoorbeeld de bouw van een school of een waterput.