Wat is de “Brand Performance Check“?

/Wat is de “Brand Performance Check“?

Wat is de “Brand Performance Check“?

  • De “Brand Performance Check“ is een onafhankelijke tool om de activiteiten van elk lid van de
    Fair Wear Foundation te beoordelen en openbaar te maken, met als doel de arbeidsomstandigheden
    in de productiefaciliteiten verder te verbeteren.
  • Als onderdeel van de “Brand Performance Check“ moet GREIFF blijk van inzet geven op gebied van
    transparantie en duurzaamheid van sociale normen in onze bedrijfsprocessen.
  • Onze meest recente “Brand Performance Check“ kunt u vinden via: Brand Performance Check